Honoraria Kancelaria adwokacka Lion's Law Lion in the savanne

PRZYDATNE INFORMACJE

Ubezpieczenie ochrony prawnej


Ubezpieczenie ochrony prawnej może pokryć koszt adwokata!

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale jest często proponowane jako dodatek do innych ubezpieczeń (np. rodzinnego lub samochodowego). Aczkolwiek, niezależne ubezpieczenie ochrony prawnej jest również możliwe.

W niektórych wypadkach, ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa honoraria adwokata. Wybór adwokata, który będzie Cię reprezentował i którego honoraria będą pokryte, należy do Ciebie.

Jeśli masz takie ubezpieczenie, prosimy nas uprzedzić i przynieść umowę ubezpieczeniową na pierwsze spotkanie.

 

Dofinsansowania w regionie Bruxelles-Capitale


W Brukseli, możliwe jest otrzymanie dofinansowania pokrywającego nawet 50 % kosztów adwokata!

W regionie Bruxelles-Capitale, możesz zatrudnić adwokata i otrzymać dofinansowanie pokrywające nawet 50% jego wynagrodzenia.

Jeśli pewne warunki są spełnione, zarówno kandydaci-przedsiębiorcy jak małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą skorzystać z takiego dofinansowania. W pierwszym przypadku, dofinansowanie pomaga pokryć usługi adwokata związane z rozpoczęciem działalności, w drugim dotyczy usług mających związek z działalnością.

Tutaj też wybór adwokata jest wolny.

Jeśli przysługuje Ci dofinansowanie, prosimy nas uprzedzić.

 

Zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego


Jedną z zasad obowiązujących w procesie cywilnym jest zwrot zarówno kosztów sądowych jak i wynagrodzenia adwokata, przez stronę przegrywającą sprawę stronie wygrywającej!

Zakończenie procesu, wiąże się ze zwrotem pewnych kosztów przez stronę przegrywającą. Ich kwota w większości spraw zależy od wartości przedmiotu sporu. Jest ona wyznaczona przez sędziego, który kieruje się też zdolnością do zapłaty, stopniem zawiłości sprawy i przyznanym odszkodowaniem. Również pozwany, przeciwko któremu skierowano bezzasadne powództwo, może liczyć na zwrot poniesionych kosztów.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego wynosi:

 

Wartość przedmiotu sporu                Średnia kwota Minimum   Maximum   
Do 250€ 180,00€ 90,00€ 360,00€
Powyżej 250,01€ do 750€ 240,00€ 150,00€ 600,00€
Powyżej 750,01€ do 2.500€ 480.00€ 240,00€ 1.200,00€
Powyżej 2.500,01€ do 5.000€ 780,00€ 450,00€ 1.800,00€
Powyżej 5.000,01€ do 10.000€ 1.080,00€ 600,00€ 2.400,00€
Powyżej 10.000,01€ do 20.000€ 1.320,00€ 750,00€ 3.000,00€
Powyżej 20.000,01€ do 40.000€ 2.400,00€ 1.200,00€ 4.800,00€
Powyżej 40.000,01€ do 60.000€ 3.000,00€ 1.200,00€ 6.000,00€
Powyżej 60.000,01€ do 100.000€ 3.600,00€ 1.200,00€ 7.200,00€
Powyżej 100.000,01€ do 250.000€ 6.000,00€ 1.200,00€ 12.000,00€
Powyżej 250.000,01€ do 50.000€ 8.400,00€ 1.200,00€ 16.800,00€
Powyżej 500.000,01€ do 1.000.000€ 12.000,00€ 1.200,00€ 24.000,00€
Powyżej 1.000.000,01€ 18.000,00€ 1.200,00€ 36.000,00€
Sprawy bez wartości pieniężnej 1.440,00€ 90,00€ 12.000,00€

 

Obszary Praktyki

Aby w pełni służyć interesom klientów, kancelaria Lion’s Law wyspecjalizowała się w wielu dziedzinach prawa. Zapraszamy do zapoznania się z nimi klikająć poniżej.

Zakres usług

Honoraria

Chcesz zapoznać się z naszymi zasadami rozliczeń? Prosimy klinąć poniżej.

Honoraria

Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? Prosimy klinąć poniżej gdzie znajduje się formularz i dane kontaktowe.

Skontaktuj się z nami

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Bruksela

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be