Honoraria Kancelaria adwokacka Lion's Law banner lion in the savanne

HONORARIUM

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalamy indywidualnie z klientem przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Różne metody rozliczeń są do uzgodnienia.

Na pierwszym spotkaniu dokonujemy analizy problemu klienta, oceniając zarówno niezbędne wydatki, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu i razem wybieramy odpowiednią metodę rozliczeń, na przykład:

 

  • Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rzecz klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy. Godzina pracy wynosi średnio 100 € z wyłączeniem VAT (121 € wraz z VAT). Kwota ta może zwiększyć się lub zmniejszyć, zależnie od stopnia zawiłości stanu faktycznego i prawnego sprawy, wagi i konieczności pilnej interwencji.

Poświęcony czas, wraz z zestawieniem czynności oraz ustalonej stawki godzinowej jest wyszczególniony w timesheet, przekazywanym razem z fakturą.

Jeśli charakter sprawy na to pozwala, kosztorys jest przekazywany w momencie przyjęcia zlecenia.

W każdym wypadku, klient jest natychmiast poinformowany o zmianie lub przekroczeniu szacunków.

 

  • Wynagrodzenie z premią za sukces

Honorarium obejmuje wówczas wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe (odpowiednio zredukowane) oraz wynagrodzenie dodatkowe, tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez klienta wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

 

  • Wynagrodzenie według stawki dziennej

Proponujemy obsługę prawną firm na podstawie wynagrodzenia dziennego lub półdniowego.

Poświęcony czas jest wyszczególniony w timesheet, przekazywanym razem z fakturą.

 

  • Wynagrodzenie miesięczne (abonament)

Ten system wynagradzania jest możliwy w sprawach związanych z roszczeniami bezspornymi. Pozwala on firmie przekazywanie nam pewnej liczby nowych spraw, które rozpatrzamy wraz ze sprawami przekazanymi wcześniej.

Roszczenia bezsporne mogą również podlegać systemom opisanym poniżej.

 

  • Wynagrodzenie na podstawie wartości przedmiotu sprawy

Ten system jest również stosowany w roszczeniach bezspornych i stanowi alternatywę dla wynagrodzenia miesięcznego. Uzgodnione wynagrodzenie może stanowić procent wartości przedmiotu sprawy (np. 2%, 5%, 10%).

 

  • Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, obejmująca również wydatki, w ramach której następuje realizacja całego ustalonego z klientem zlecenia w postaci specyficznych zadań lub procedur. Jej zaletą jest możliwość oszacowania z góry pełnych kosztów.

 

  • Wynagrodzenie w formie pakietu godzin

Pakiet jest alternatywą wynagrodzenia godzinowego. Polega na wykupieniu pakietu godzin, które mogą być wykorzystane według życzenia Klienta, do rozwiązania jednej lub kilku powierzonych spraw.

 

Zaliczka honorarium


Dla przejrzystości i przewidywalności, usługi są świadczone po odbiorze zaliczki honorarium.

Zarówno, gdy podejmujemy się sprawy, jak i w jej trakcie, prosimy o regularne uiszczenie zaliczki, aby klient śledził rozwój sprawy i miał oko na jej całkowity koszt.

 

Pierwsze spotkanie


Koszt pierwszego spotkania wynosi 50 € z wyłączeniem VAT (60,50 wraz z VAT).

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem.


 

Obszary Praktyki

Aby w pełni służyć interesom klientów, kancelaria Lion’s Law wyspecjalizowała się w wielu dziedzinach prawa. Zapraszamy do zapoznania się z nimi klikająć poniżej.

Zakres usług

Honoraria

Chcesz zapoznać się z naszymi zasadami rozliczeń? Prosimy klinąć poniżej.

Honoraria

Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? Prosimy klinąć poniżej gdzie znajduje się formularz i dane kontaktowe.

Skontaktuj się z nami

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Bruksela

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be