Lion's Law Fees page banner lion in the savanne

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Застраховка правна защита


Вашата застраховка за правна защита може да покрие разходите Ви за адвокат.

Застраховката за правна защита не е задължителна и често се предлага като допълнение към други застраховки (напр. семейна застраховка или застраховка на колата). Независимо от това винаги е възможно да си направите и застраховка за правна защита.

В някои случаи Вашата застраховка за правна защита покрива разходите Ви за адвокат. Вие имате свободата да изберете своя защитник, чиято интервенция ще бъде покрита от застраховката Ви. Ако имате такава застраховка, моля, информирайте ни и носете със себе си застрахователната полица на първата ни среща.

Субсидии в Регион Брюксел


В Брюксел може да получите помощ, покриваща до 50 % от Вашите разходи за адвокат!

В Брюксел може да се обърнете към адвокат и да получите субсидии, покриващи до 50 % от неговата интервенция.

При определени условия от това финансиране могат да се възползват както кандидат-предприемачи (за правни услуги, свързани със стартирането на дейността им), така и самоосигуряващи се лица и малки и средни предприятия (за юридически услуги, свързани с тяхната дейност).

И още веднъж - Вие сте свободни да избере адвокат, с когото ще работите.

Ако отговаряте на условията за получаване на такава помощ, моля да ни информирате.

Съдебни обезщетения


Вие имате право Вашият опонент да Ви възстанови направените разходи за адвокат, когато спечелите съдебното дело!

В края на съдебния процес страната, която е спечелила делото, има право да й бъдат възстановени направените за адвокат разходи от загубилата страна.

Сумата на това съдебно обезщетение се определя от съдията според скала, в зависимост от размера на иска. Съдията взема под внимание различни елементи като: финансовите възможности на губещата страна, сложността на случая, договорните неустойки, предвидени за изрядната страната, както и очевидно диспропорционалния характер на случая.

Ето приложимите в момента суми :

 

Размер на спора Базова сума Минимална сума Максимална сума
До 250€ 180,00€ 90,00€ 360,00€
От 250,01€ до 750€ 240,00€ 150,00€ 600,00€
От 750,01€ до 2.500€ 480.00€ 240,00€ 1.200,00€
От 2.500,01€ до 5.000€ 780,00€ 450,00€ 1.800,00€
От 5.000,01€ до 10.000€ 1.080,00€ 600,00€ 2.400,00€
От 10.000,01€ до 20.000€ 1.320,00€ 750,00€ 3.000,00€
От 20.000,01€ до 40.000€ 2.400,00€ 1.200,00€ 4.800,00€
От 40.000,01€ до 60.000€ 3.000,00€ 1.200,00€ 6.000,00€
От 60.000,01€ до 100.000€ 3.600,00€ 1.200,00€ 7.200,00€
От 100.000,01€ до 250.000€ 6.000,00€ 1.200,00€ 12.000,00€
От 250.000,01€ до 50.000€ 8.400,00€ 1.200,00€ 16.800,00€
От 500.000,01€ до 1.000.000€ 12.000,00€ 1.200,00€ 24.000,00€
Над 1.000.000,01€ 18.000,00€ 1.200,00€ 36.000,00€
Спорове, чийто размер не може да се изчисли 1.440,00€ 90,00€ 12.000,00€

 

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като щракнете върху линка по-долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Брюксел

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be