Lion's Law Fees page banner lion in the savanne

НАШИТЕ ТАРИФИ

Хонорарите ни са възнаграждение за нашите услуги. Тарифите се определят преди всяка интервенция по взаимно съгласие с клиентите по няколко различни метода.

Най-подходящият начин за изчисляване на нашето възнаграждение се договаря с клиентите по време на първата ни среща, след като се запознаем с естеството на желаната услуга.

Използваме основно следните методи на изчисление на хонорара ни:

 • Фактуриране въз основа на почасова ставка за плащане

  Ние фактурираме труда, положен за нашите услуги, въз основа на почасова ставка от 100 евро без ДДС (121 евро с ДДС). Тази сума може да варира нагоре или надолу в зависимост от различни фактори, включително степента на сложност на случая, важността на проблема и неотложността на желаната намеса.

  Отработените часове се записват точно в отчетите, които предаваме на нашите клиенти при фактуриране.

  Предварителна оценка на размера на нашия хонорар се предоставя писмено на клиентите при поемане на случая, доколкото това е възможно. При всяка промяна, която надвишава първоначалната оценка, ги уведомяваме веднага.

 • Фактуриране на основа на намалена почасова ставка и такса за резултата

  Формули за комбиниране на намалена почасова ставка и такса върху резултата (такса за успех) могат да бъдат договорени по взаимно съгласие с нашите клиенти.

 • Фактуриране на основа на дневна тарифа за плащане

  Ние фактурираме нашите услуги за временен правен мениджмънт на база дневна ставка - за един или половин ден.

  Отработените часове прецизно се записват в листа за присъствие, който се предоставя на нашите клиенти при фактуриране.

 • Плащане на базата на месечна тарифа (абонамент)

  Предлагаме и месечен абонамент за нашите услуги за събиране на безспорни вземания.

  Тази формула позволява на клиентите да ни изпращат всеки месец определен брой нови вземания за събиране, които ние обработваме заедно с предишните случаи (до приключване на всеки един от тях).

  За алтернативен метод за изчисляване на таксите за събиране на дългове вижте по-долу.

 • Фактуриране въз основа на значимостта на делото

  Ние предлагаме този метод като алтернатива на горното за събиране на безспорни вземания.

  По този начин нашите такси може да се определят като процент от важността на делото (напр. 2 %, 5 %, 10 % и т.н.).

 • Фактуриране на база твърда тарифа

  За някои случаи или конкретни процедури хонорарът може да се договаря като фиксирана сума, включваща всички разходи и възнаграждението на кантората. Това решение има предимството да предоставя на нашите клиенти възможността да знаят общата стойност на услугите от началото на нашата намеса.

 • Пакети от предплатени часове

  Като вариант на метода на фактуриране въз основа на почасова ставка ние предлагаме и пакети от предплатени часове с отстъпка, които часове може да се използват взаимозаменяемо по един или няколко случая, по които кантората работи.

 

Предплащане


С цел прозрачност и предсказуемост ние изискваме предплащане на част от сумата преди изпълнението на нашите услуги.

Нашите покани за предплащане на всеки етап се изпращат редовно на клиентите, така че те могат да следват в реално време състоянието на техния случай и да контролират разходите си.

 

Първата консултация


Първата консултация се таксува 50,00 евро без ДДС (60,50 евро с ДДС).

Каним Ви да прочетете нашите общи търговски условия.

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като щракнете върху линка по-долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Брюксел

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be