Lion's Law Values page banner Lion on the road

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Основните принципи на кантората са:

 • Винаги на разположение

  Мащабите на нашата кантора позволяват директна комуникация. Ние сме винаги на Ваше разположение и може да разчитате на нас по всяко време.

  От друга страна, ние не препращаме Вашето запитване – адвокатът, с когото се срещате първоначално, напълно се ангажира с Вашия проблем до неговото окончателно разрешаване.

 • Качество на услугите и професионализъм

  Нашата професионална експертиза, задълбоченото познаване на казусите, по които работим, както и нашият мултидисциплинарен подход са гаранция за качеството на услугите ни. Каквото и да е значимостта на решавания от нас въпрос, ние винаги поставяме правната сигурност на преден план и демонстрираме професионализъм във всичко, което правим.

  Ние сме отворени към ново познание и се стремим да актуализираме и усъвършенстваме нашите умения чрез постоянно обучение.

 • Ефективност и прагматизъм

  Ние предпочитаме прагматичния подход, за да се предоставят ясни отговори, без прекомерен формализъм. Решенията, които предлагаме, са ефикасни и конкретни.

 • Динамика, енергия и упоритост

  Ние разрешаваме проблемите динамично и енергично. Всяка хипотеза е предвидена, всеки аргумент е всестранно обмислен и всяка една възможност се използва в услуга на нашите клиенти.

  Ние вярваме, че има решение на всеки проблем и мобилизираме всички наши умения и опит за успех дори и при най-сложните казуси. Никога не се предаваме и водим всяка борба до край.

 • Отношения с нашите клиенти

  За „Lion’s Law“ всеки клиент е важен. Ние отдаваме голямо значение на установяването на трайни взаимоотношения, основани на доверие, прозрачност и взаимно уважение, с всеки един от вас. Ние познаваме вашия бизнес, както и проблемите, пред които сте изправени.

  Това ни дава възможност да ви предоставим ефективни решения, съответстващи на вашия казус.

 • Социална и екологична отговорност

  Ние сме убедени, че днес ключът към прогреса се намира в отношението към околната среда, социалното развитие и устойчивия икономически модел. Това означава, че трябва да се следва нов начин на организация, който да поставя хората в центъра на икономическите, екологичните и социалните въпроси. Ние приемаме този ангажимент чрез ежедневни действия.

  За да намалим екологичното замърсяване, ние отдаваме предпочитание на дистанционната работа, както и на градския транспорт и на придвижването с велосипед или мотор. Стараем се да ограничаваме потреблението на газ и електричество, работим с нови цифрови устройства и ограничаваме отпечатването на документи до строг минимум и т.н.

  Ние имаме идея за осъществяване на полезни социални дейности, като организаране и участие в мероприятия за подпомагане на инициативи за „споделена икономика“ и др.

  И накрая, ние се опитваме да стимулираме местната икономика чрез даване на предимство на местни фирми за необходимите ни стоки и услуги.


 

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като щракнете върху линка по-долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Брюксел

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be