Lion's Law Practice areas page Groupe of lions

СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ

 • Ние помагаме на нашите клиенти да изготвят стратегия за събиране на вземанията им:
  • Диагностика на сегашната методика на управление на неплатените вземания на фирмата;
  • Определяне на количествени и качествени цели за достигане по отношение на намаляването на неплатените вземания, както и на сроковете на плащане;
  • Изготвяне на вътрешни фирмени процедури (може да става дума както за превантивни мерки целящи намаляването на неплатените вземания – периодична проверка на финансовото състояние на всеки клиент, познаване на сроковете за плащане предвидени по закон и т.н. – така и за същински мерки за събиране на дълговете – напомняния, последно предупреждение за плащане, право на задържане на някои стоки, право на неизпълнение на задълженията на фирмата, право на компенсация, изпращане на делото на адвокат и т.н.);
 • Също така, ние съветваме нашите клиенти във връзка с адаптирането на договорните им документи с цел по-добра защита на правата им (договори, формуляри за поръчки, общи търговски условия и т.н.);
 • В някои случаи – ако въпросните суми са крупни – може да е препоръчително да се предвидят гаранции, за да се намалят рисковете. Тогава ние помагаме на клиентите ни за прилагането на подобни гаранции (залози, привилегии, прехвърляне на вземания и т.н.);
 • Ако въпреки всички горепосочени мерки, някои вземания все пак останат неплатени, ние се заемаме с тяхното събиране по класическите съдебни процедури или по някои извънсъдебни процедури (помирение, медиация, арбитраж и т.н.) както в Белгия, така и в чужбина;
 • В случай на нужда ние взимаме и превантивни мерки (запор на банковата сметка на длъжника, запор върху движимо имущество в дома или офиса му и т.н.), за да гарантираме успешното приключване на процеса;
 • Накрая, ние се заемаме и с принудителното изпълнение на полученото решение (запор, обявяване на длъжника във фалит и т.н.).

 

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като щракнете върху линка по-долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Брюксел

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be