Lion's Law Practice areas page Groupe of lions

ФИРМЕНО ПРАВО

Ние съветваме, подпомагаме и представляваме физически и юридически лица, включително и дружества с нестопанска цел, на всеки етап от тяхната дейност, като например:

 • набиране на средства (бизнес ангели, краутфинансиране, банков кредит, микрокредит, субсидии и др.), оказване на съдействие по време на преговори и изготвяне на всички видове договори за финансиране;
 • подготовка на официални документи (устави, акционерни споразумения и др.);
 • корпоративно администриране (осъществяване на изискваните от закона формалности по функционирането на дружеството);
 • издаване на акции или облигации;
 • прехвърляне на акции;
 • юридически одит - одит на фирмата, нейните устави, договори, общите условия и др.;
 • конфликти между акционери;
 • помощ на фирми в затруднение (съдебни реорганизации, разследвания, несъстоятелности и др.);
 • отговорност на учредителите и управителите;
 • наказателно бизнес право (престъпления, свързани с корпорации, несъстоятелност и управление на дружества);
 • съдебни спорове - помощ при уреждане на съдебни или извънсъдебни спорове (помиряване, арбитраж, посредничество и др.)
 • и много други...

 

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като щракнете върху линка по-долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Брюксел

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be