Lion's Law Practice areas page Groupe of lions

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Ние съветваме, подпомагаме и представляваме клиентите си в следните области:

 • общи условия за покупки/продажби;
 • търговски договори - помощ по време на преговори и изготвяне на всички видове търговски договори;
 • договори и международни операции;
 • възлагане на подизпълнители;
 • прехвърляне или придобиване на бизнес активи;
 • сделки с недвижими имоти (покупка/продажба, строителство, плодоползване, суперфиции, търговски договори, и др.);
 • събиране на дългове в Белгия или в чужбина (официално уведомяване, съдебна процедура, принудиелно изпълнение);
 • търговски практики и защита на потребителите (действия, противоречащи на почтенните търговски практики и др.);
 • електронна търговия (дистанционни договори, плащане и електронно фактуриране, и др.);
 • съдебни спорове - помощ по време на съдебни дела или извънсъдебно уреждане (арбитраж и медиация)
 • и много други...

 

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като натиснете върху бутона по- долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be