Lion's Law Practice areas page Groupe of lions

ПРАВО НА СТАРТИРАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Младите компании имат специфични нужди и заслужават конкретно внимание и съвет. Ние следим отблизо тези нужди, както и последните тенденции в сектора на нововъзникващите предпрятия, и сме развили задълбочена експертиза в тази насока. Ние работим основно в сферите на:

 • подпомагане при стартиране на дейността (условия и формалности, наличие на право на управление, достъп до професията, лицензи, разрешения и др.);
 • избор на най-подходящата правна форма и учредяване на компании (с или без юридическа правосубектност), дружества с нестопанска цел или клонове;
 • подготовка на официални документи, свързани с дейността на дружеството (устав, акционерни договори, условия на продажба и др.);
 • търговски договори - съдействие по време на преговори и изготвяне на всички видове договори (търговски лизинг, договори за доставка и др.);
 • набиране на средства (бизнес ангели, краудфинансиране, кредит, микрокредит, субсидии и др.), помощ по време на преговори и изготвяне на всички видове договори за финансиране;
 • данъчни стимули (данъчни ниши, освобождаване от налог върху лихвите по заемите, отпуснати на новоучредените дружества чрез краудфинансиране, частично освобождаване от заплащането на удържания данък върху заплатите на служителите и т.н.);
 • защита на интелектуалната собственост (авторски права, търговски марки, патенти и др.);
 • подпомагане в създаването на интернет сайтове (избор и регистрация на домейн, съдействие при преговори и изготвяне на договори, обработка на лични данни, общи условия на употреба и т.н.);
 • електронна търговия (дистанционен договор, плащане и електронно фактуриране и др.);
 • съдействие при подбор на персонала (работници на граждански и трудов договор, изготвяне на договори и др.)
 • и много други...

 

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като щракнете върху линка по-долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Брюксел

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be