Lion's Law Practice areas page Groupe of lions

ДАНЪЧНО ПРАВО

Ние съветваме, подпомага и представляваме клиентите си в следните области:

 • данъци за физически лица;
 • корпоративни данъци;
 • данъци за юридически лица (дружества с нестопанска цел, фондации);
 • данъци за чужденци;
 • косвено данъчно облагане (ДДС, мита, регистрация и т.н.);
 • международно данъчно облагане;
 • данъчно облагане на чуждестранни служители;
 • данъчни стимули (данъчни ниши, освобождаване от налог върху лихвите по заемите, отпуснати на новоучредените дружества чрез краудфинансиране, частично освобождаване от заплащането на удържания данък върху заплатите на служителите и т.н.);
 • помощ при данъчни проверки;
 • искания за предварителни данъчни решения;
 • искания за възстановяване на недължими или надплатени данъци;
 • данъчни спорове (административни и съдебни фази)
 • и много други…

 

Експертиза

Открийте нашите сфери на компетентност като щракнете върху линка по-долу.

Нашата експертиза

Тарифи

Искате да знаете различните ни методи за фактуриране или нашите тарифи? Натиснете върху линка по-долу.

Нашите тарифи

Контакт

Искате да се свържете с нас? Ще намерите нашите координати като натиснете върху линка по-долу.

Свържете се с нас

Lion's Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Брюксел

Tel: +32 (0)2 725 38 99
Fax: +32 (0)2 720 04 01
info@lionslaw.be